Project: Nieuwbouw
Programma: 16 appartementen en 97 woningen
Opdrachtgever: Tiwos

In deze wijk werden 16 appartementen in een recordtijd van 62 dagen gebouwd.

In opdracht van Tiwos (Tilburgse Woonstichting) realiseerden wij de vervangende nieuwbouw in de naoorlogse wijk de Vogeltjesbuurt. KAW architecten heeft dit plan vóór de buurt mét de buurt gemaakt. Om het aantal verhuisbewegingen in de wijk te minimaliseren werd het project in versneld tempo uitgevoerd. 

Doormiddel van de vernieuwde bouwmethodiek verticaal bouwen, werden de 16 appartementen in een recordtijd van 62 dagen gebouwd. Bij de grondgebonden woningen werd binnen een tijdsbestek van 25 dagen, een woning gesloopt en vervangen door een nieuwe woning met een EPC van minimaal 0. Hier draaide alles dan ook om een uitgekiende logistiek, teamwork en vakmanschap. Bij de uitvoering stond naast snelheid en minimale verhuisbewegingen, ook duurzaamheid voorop. 

De communicatie met bewoners gedurende het bouwtraject verdiende bijzondere aandacht. Zo werden ze via een wekelijks spreekuur en tewerkstelling van langdurig werklozen uit de wijk continu betrokken. Het resultaat was dat zo'n 80% van de oorspronkelijke bewoners terugkeerde naar de vernieuwde wijk, nadat de plattegronden van de woningen in samenwerking waren ontwikkeld.