INTEGRITEIT EN RESPECT: VOORWAARDEN VOOR HET HANDELEN VAN VAN DER WEEGEN GROEP

  1. Van der Weegen Groep is gebonden aan de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG). 
  2. De door u verstrekte persoonsgegevens zijn in beginsel alleen beschikbaar voor Van der Weegen Groep. Uw gegevens worden centraal geregistreerd zodat andere onderdelen binnen de Groep aan de centraal geregistreerde gegevens kunnen toetsen om fraude en witwassen te voorkomen, detecteren en bestrijden.
  3. Als u geen informatie over diensten en producten wilt ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken.
  4. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat Van der Weegen Groep zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die Van der Weegen Groep jegens u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.
  5. U hebt de mogelijkheid om aan Van der Weegen Groep te vragen welke gegevens deze van u verwerkt en deze gegevens - bij eventuele onjuistheden - te laten corrigeren. Een overzicht van uw gegevens kunt u schriftelijk aanvragen.
  6. Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over de  kredietwaardigheid van de onderneming en eventuele negatieve bemerkingen ten aanzien van het bestuur/leiding van de onderneming. EDR gebruikt deze gegevens voor onderzoek naar de kredietwaardigheid en contactgegevens van u en uw onderneming. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/
  7. Van der Weegen Groep maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring op websites en apps. Websites die u bekijkt slaan kleine tekstbestandjes op uw computer op. Deze tekstbestandjes heten cookies en zorgen ervoor dat de website uw computer herkent tijdens uw bezoek en bij een vervolgbezoek. Cookies zoals Van der Weegen Groep die gebruikt, bevatten geen persoonsgegevens. Zonder bijkomende informatie vormen cookies geen bedreiging voor uw privacy.

VRAGEN EN CONTACT
Indien u een vraag heeft over het privacybeleid kunt u een mail sturen naar info@vanderweegen.nl