Onze certificeringen

De beleidsverklaring van Van der Weegen Bouw BV is op aanvraag beschikbaar.

Prestatieladder Socialer Ondernemen

De PSO is een kwaliteitskeurmerk van TNO. Als maatschappelijk betrokken bedrijf bieden wij werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast stimuleren we onze leveranciers en opdrachtnemers om sociaal te ondernemen door producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of PSO-gecertificeerde organisaties. Dit heeft ertoe geleid dat we Trede 2 hebben behaald.

 

VCA** 2017/6.0

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. De certificering heeft als doel om de veiligheid op de werkvloer te verhogen en het aantal ongevallen te verminderen. Als organisatie vinden wij het belangrijk om hier structureel in te investeren zodat wij gezond en veilig kunnen blijven werken. Wij beschikken over VCA** 2017/6.0.

ISO 9001:2015

Met het wereldwijd erkende ISO 9001:2015 certificaat tonen wij aan dat we voldoen aan de internationale eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement. Dit certificaat geldt voor diverse aspecten binnen onze organisatie, waaronder de uitvoering van nieuwbouwactiviteiten, onderhoud en service in de bouw en utiliteit. Wij hechten veel waarde aan voortdurende optimalisatie en gebruiken hiervoor de PDCA-cyclus. 

Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder) trede 3

De veiligheidsladder is een instrument dat bedrijven helpt om veiligheidsniveaus te meten en te verbeteren. Met als doel de motivatie van de medewerkers om veilig te werken en handelen te vergroten en stimuleren. Wij werken actief aan het voorkomen van ongevallen en incidenten en bij ons is er sprake van een veiligheidscultuur waarbij onze medewerkers zich betrokken voelen bij het verbeteren van de veiligheid.