Een succesvolle samenwerking met Eco Ketelservice

Op het bedrijventerrein de Vossenberg in Tilburg realiseerde Van der Weegen in opdracht van de gebruiker, Eco Ketelservice, 4.125 m2 bedrijfsruimte en 400 m2 kantoorruimte.

In 2019 is het object op verzoek van de gebruiker uitgebreid met een derde bedrijfshal. De bedrijfshal werd voorzien van een extra zware constructie die geschikt is om een bovenloop kraanbaan te dragen voor het verplaatsen van grote stoomketels. De bedrijfsruimte is eigendom van Van der Weegen.